Főoldal / Közzétételi lista

Közzétételi listaA felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

A beiratkozásra meghatározott idő

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség: Az intézménynek ilyen irányú kötelezettsége nincs.

-Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség 1.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

-Tűzriadó jegyzőkönyv
-Intézményi tanfelügyelet
-Törvényességi ellenőrzés


Az intézmény nyitvatartási rendje


Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

-Nemzeti ünnepek 2022-2023
-Szülői értekezletek 2022-2023
-Tanítási szünetek 2022-2023
-Tanítás nélküli munkanapok 2022-2023
-Nagyrendezvényeink 2022-2023
-Fogadóórák 2022-2023

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

-A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, Törvényességi ellenőrzés
-Intézményi tanfelügyelet

Intézményi alapdokumentumok

-Alapdokumentum
-Pedagógiai program
-SZMSZ
-Házirend


A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége


Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

-Idegennyelvi mérés
-Kompetencia


A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Engedélyezett osztályok, csoportok száma illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma

A magasabb vezetői beosztásra benyújtott program (pályázat)

Nyolcadik évfolyamosok eredményei, továbbtanulási mutatók