Főoldal / Beiratkozás 2022

Beiratkozás a 2022/2023-as tanévre


2022. április 29.

Kedves leendő elsős gyerekek szülei!


A jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel kapcsolatos formanyomtatvány az alábbi linken érhető el:

Jogorvoslati kérelem

A szülő/törvényes képviselő a közléstől (amikor értesül róla a címzett, pl. átvette a tértivevényes levelet) számított 15 napon belül élhet ennek lehetőségével.

A benyújtásának módja lehet:

-E-mail(a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve küldje el az iskola e-mailcímére)

-Postai út (az intézmény postacímére, de a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának címezve).


Üdvözlettel:

Petőné Horváth Mária

Intézményvezető
2022.április.21

Kedves leendő elsős gyerekek szülei!


A beiratkozás napja 2022. április 21-22. 8.00-18.00-ig!

Arra hívnánk fel a kedves szülők figyelmét, hogy a beiratkozás során a személyes megjelenés adategyeztetés céljából kötelező!

A gyermekük óvodából kapott oktatási azonosítóját is hozzák magukkal!

Szeretettel várjuk Önöket!

Üdvözlettel: a leendő elsős tanító nénik
2022.április.07

TISZTELT SZÜLŐ / TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!


Köszönjük, hogy tanköteles korba lépett gyermekük iskolaválasztásánál az iskolákban korábban leadott jelentkezési szándékával a Debreceni Tankerületi Központ intézményét tisztelte meg. A következőkben néhány fontos tudnivalóról tájékoztatjuk Önt a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai jelentkezés/beiratkozás vonatkozásában:

A jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint az általános iskolákba történő jelentkezés/beiratkozás személyes megjelenést és adategyeztetést igényel. A személyes jelentkezés/beiratkozás időpontja:

• 2022. április 21. (csütörtök) 8:00-18:00 óra között

• 2022. április 22. (péntek) 8:00-18:00 óra között

Helye:

Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola, 4025 DEBRECEN, VÁSÁRY ISTVÁN UTCA 10.

Kérjük, hogy a jelentkezés/beiratkozás napján azt az intézményt keresse fel, amelyben korábban (2022 februárjában) leadta, illetve ahová eljuttatta a Jelentkezési lapot és az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot.

A fent jelzett napokon a személyes ügyintézés gördülékenyebbé tehető és annak ideje rövidíthető, ha előzetesen beküldi adatait a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába – BÁI” (a továbbiakban: BÁI) felületén keresztül:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Szülői tájékoztató segédletet

A BÁI felület 2022. április 07. – 2022. április 22. 12:00 óráig van nyitva.

A személyes megjelenés során történik a beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolványok és dokumentumok eredeti példányának bemutatása is, ezért kérjük, feltétlenül hozza azokat magával.

Amennyiben vissza kívánja vonni gyermeke jelentkezését, mert például tanköteles korú gyermeke időközben egy nem állami fenntartású iskolába felvételt nyert, kérjük, jelezze azt írásban (pl.: e-mail) a korábban leadott jelentkezési lapon első helyen megjelölt intézmény felé.

A gyermek felvételéről az intézmény vezetője 2022. április 29. napjáig dönt. A döntést tartalmazó határozatot ezt követően postai úton megküldi Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A továbbiakban felmerülő kérdéseikkel kérem, forduljanak bizalommal az intézményhez.

Üdvözlettel:

Petőné Horváth Mária

Intézményvezető

2022.január.25

Kedves Szülők!


Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a 2022/2023. tanév beiskolázásával kapcsolatos tudnivalókról, valamint mellékeljük a kitöltendő dokumentumokat és azt az email címet, melyre azokat továbbíthatják.

Felmerülő kérdések esetén az +36/52-531-601- es telefonszámon állunk rendelkezésükre.

Tájékoztató levél szülőknek
Jelentkezési lap és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

Jelentkezési lapok beküldése: beiskolazas2022@fmisk-debr.edu.hu

Debreceni Fazekas Mihály Általános iskola felvételi körzete 2022/2023. tanév

Jelentkezési határidő: 2022.február 18. (péntek)


Üdvözlettel:

Petőné Horváth Mária

Intézményvezető<