4025 Debrecen, Vásáry István utca 10 (52)531-601 fazekasaltalanos@fmisk-debr.edu.hu

Hírek, aktualitások

Intézményvezetői köszöntő

Kedves Látogató!
Kedves Kisfazekas Közössége!

Szeretettel köszöntöm iskolánk megújult Honlapján. A Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola 1946-ban alakult, és a hosszú évtizedek alatt Debrecen városában az eredményes oktató- nevelő munka mellett, a GYERMEKKÖZPONTÚSÁGÁRÓL nevezetes!

Pedagógiai munkánk a szülő – tanuló – pedagógus bizalomteljes kapcsolatára épít, a több mint hetven év alatt ebben sohasem csalatkoztunk.

Pedagógiai Programunkat és Helyi tantervünket folyamatosan korszerűsítjük annak érdekében, hogy tanítványaink számára korszerű, maradandó, és konvertálható tudást biztosíthassunk. Megalapozzuk azt, hogy önmagukat kiteljesítő sikeres ifjúvá, felnőtté váljanak. A Honlapot áttekintve részletesen tájékozódhatnak képzési struktúránkról.

A biztos tudás mellett, közösségünk számára fontos, hogy iskolánk falai között tanulóink érzelmi biztonságra lelnek, és megőrizzük számukra a gyermekkor színes, eleven világát!

Petőné Horváth Mária Magdolna
intézményvezető

Eseménynaptár

Pályázatok