Főoldal / Hírek, aktualitások / Jogorvoslati Kérelem

Tájékoztatás a beiratkozáshoz kapcsolódó jogorvoslati kérelem benyújtásával kapcsolatban


2021. április 23.

Tisztelt Szülő!

Az első osztályos beiratkozási folyamat jogorvoslati szakaszába lép. A szülő/törvényes képviselő a közléstől (amikor értesül róla a címzett, pl. átvette a tértivevényes levelet) számított 15 napon belül élhet ennek lehetőségével.A kérelem benyújtásának módja lehet:

- e-mail (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve elküldi az iskola e-mail címére)

- postai út (az intézmény postacímére, de a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának címezve).A kérelem ITT letölthető. A jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel kapcsolatos formanyomtatvány Debrecen a város honlapján is elérhető lesz.Tisztelettel:

Petőné Horváth Mária

Intézményvezető