Főoldal / Közzétételi lista

Közzétételi listaHázirend
SZMSZ
Pedagógiai program - helyi tanterv 2020.09.01
Iskola szakmai alapdokumentuma
A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végettsége és szakképzettsége
Az országos mérés-értékelés eredményei
Az intézmény lemorzsolódási mutatói
Középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók
Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszámai (2021. október 1-i állapot szerint)
Iskolai tanév helyi rendje, szakkörök, mindennapos testnevelés lehetősége
Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
2020. szeptember 1-től érvényes térítési díjak
A magasabb vezetői beosztásra benyújtott program (pályázat) megtekinthető az iskola könyvtárában.
Idegennyelvi kompetencia eredménye
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
A beiratkozásra meghatározott idő
Nagy Emese intézményvezető-helyettesi vezetői program


A fenntartó nevelési oktatási értékelése, pedagógia szakmai ellenőrzés megállapításai

Törvényességi ellenőrzés
Intézményi tanfelügyelet
Tűzriadó jegyzőkönyv (2017. október 18.)


Térítési díj, díjfizetési kötelezettség

Csoportos beszedési tájékoztató
Étkezés befizetés időpontjai
Téritési díjak


Tanév helyi rendje

Tanítás nélküli munkanapok
Tanítási szünetek
Szülői értekezletek
Fogadóórák
Szakkörök
Nemzeti ünnepek, hagyományápolások, megelékezések időpontja
Nagyrendezvényeink